Kính Ô tô
Kính chắn gió trước
Mã sản phẩm:
0123456788
Đơn vị tính : Cái
Đặt hàng
Thông Tin Đơn đặt hàng

Bạn có chắc chắc muốn hủy đơn đặt hàng không?

Không
Họ và tên (*)
Địa chỉ
Quốc gia
Tỉnh/Thành
Email (*) (**)
Điện thoại *
Công ty
Mã bưu điện *
(*): Điền đầy đủ thông tin. (**): Vui lòng điền hợp lệ!
Chi tiết sản phẩm

- Type: laminated glass - Thickness: 8.76mm (2 layers of glasses: 4 mm/layer + PVB film layer: 0.76mm) - Coefficient of light transmission: >75% (Certificate: QCVN32:2011/BGTVT) - Impact resistance: 4.45J - Temperature endurance: 100°C - Optical distortion: ~1’(Certificate: QCVN32:2011/ BTGVT (<2’ )) - Secondary-image-separation: ~8’ (Certificate: QCVN32:2011/ BTGVT(<15’)) - UV reduction capacity: 99% - Designs: originals/customers' requests. - Certificate: QCVN32:2011/BGTVT